Daň z příjmu z pronájmu nemovitosti.

Máte příjem z pronájmu? Víte, jak nejvýhodněji tento příjem zdanit? Jestliže jste fyzickou osobou, tak se řídíte § 9. U manželů podává daňové přiznání pouze jeden z vás. Neobejdete se bez přílohy č. 2, díky které zjistíte dílčí základ daně z příjmu. Důležitou položkou jsou výdaje. Máte dvě možnosti. Můžete využít danění paušálem ve výši 30% a druhou možností je evidence skutečných (reálných) výdajů.

  • náklady na údržbu a opravy
  • náklady na vybavení bytu (patří sem nábytek, neplatí pro vestavěný nábytek) spotřebiče (hodnota jednotlivého zařízení nesmí přesáhnout 40 tisíc korun, pokud je vyšší, tak se z takového majetku vypočítá odpis)
  • roční odpisy nemovitosti (nelze u družstevního bytu a u nemovitosti získané darem, která byla osvobozena od daně)
  • pojištění nemovitosti
  • daň z nemovitosti
  • úroky z hypotečního úvěru
  • poplatky za vedení hypotečního úvěru
  • poplatky do fondu oprav
  • náklady na dopravu – od základu daně je možné si odečíst náklady na cestu autem, kterou jste museli podniknout pro dosažení, zajištění a udržení příjmů z pronájmu bytu paušální výdaje na dopravu činí 5 000 Kč za každý měsíc. Tuto částku si tedy můžete odečíst od příjmů z pronájmu za každý měsíc. V případě, že automobil používáte i k soukromým účelům, což je většina případů, není možné uplatnit celý paušál, ale jen 80 %. Měsíční částka tedy činí 4 000 Kč

Výpočet daně z pronájmu – stačí vědět, kolik jste si pronájmem v daném roce vydělali (počítá se pouze čistý příjem, nikoliv platby za energie a služby) a od této částky odečíst, buď paušál, ve výši 30% nebo skutečné výdaje. Tyto výdaje musíte být schopni doložit FÚ.

Pokud jste v situaci, že Váš veškerý příjem tvoří příjem z pronájmů nemovitostí (nemáte pracovní smlouvu, nepodnikáte, nejste student nebo na rodičovské dovolené, či důchodce), tak jste povinni hradit zdravotní pojištění.
Pokud je příjem z pronájmu předmětem vašeho podnikání, nemovitost je zapsána ve vašem obchodním majetku, tak zde platí § 7.
Přiznání řešíte, buď vyčíslením skutečných příjmů a výdajů anebo se můžete rozhodnout pro paušál ve výši 60%.)

Pokud si nejste jisti, určitě stojí za to, poradit se s daňovým poradcem nebo na FÚ.

Sdílet na sociálních sítích