Daň z nemovitých věcí pro rok 2021

Všichni, kdo jste se v roce 2020 nově stali majiteli nemovitosti – pozemku, bytu, rodinného domu, máte povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.
V letošním roce se kvůli stávajícím opatřením termín z 1. 2. 2021 posouvá k 1. 4. 2021.

Povinnost podat daňové přiznání mají i ti, kteří na již dříve přiznané nemovitosti provedli změny – přístavba, nástavba, zvýšení nadzemních podlaží, částečná likvidace, změna druhu nebo výměry pozemku. Přiznání je nutné podat i po kolaudaci stavby.

Více času mají na podání ti, kteří o zápis do katastru nemovitostí zažádali ještě v roce 2020, ale k zápisu došlo až v roce 2021. Zde platí lhůta do tří kalendářních měsíců, které následují po měsíci, v němž k zápisu došlo.

Přiznání se podává finančnímu úřadu, v jehož kraji se nemovitost nachází.

Prodali jste nebo darovali nemovitost?

Máte povinnost finančnímu úřadu tuto skutečnost oznámit.

Pokud již v daném kraji nevlastníte jinou nemovitost, stačí finančnímu úřadu oznámit dopisem, že jste nemovitost prodali a v daném kraji již nic nevlastníte. Pokud jste některou ze svých nemovitostí v kraji prodali a jste vlastníkem jiné nemovitostí v příslušném kraji, tak musíte podat dílčí daňové přiznání.

Vyplnění daňového přiznání z nemovitých věcí není věcí jednoduchou a nejlepší variantou je využít při vyplnění pomoc FÚ. Mějte u sebe kupní smlouvu a list vlastnictví. Vzhledem k letošním opatřením se v této chvíli na finanční úřad těžko dostanete, proto byl posunut termín, aby si všichni tuto záležitost mohli, snad v lepších dalších týdnech zařídit.

Sdílet na sociálních sítích